اینجانب امیرهوشنگ مبنی، فارغ التحصیل سال 1364 دانشگاه علم و صنعت در رشته عمران با سوابق طراحی و اجرای ساختمان های متعدد، با توجه به مشکلات سازه ای و معماری فراوان، سالها در فکر سبک نمودن ساختمان و صنعتی سازی آن بوده ام. با توجه به زلزله خیزی کشورمان سعی در طراحی و ساخت المان های مختلف از جمله دیوارهای داخلی و خارجی و سقف سبک نموده و افتخار دارم که دیوار پیش ساخته از بتن فوق سبک و مسلح “آر ال سی” ارائه کنم.

ایده ساخت این دیوار یکپارچه و پیش ساخته و سبک که قادربه تحمل نیروی باد و زلزله باشد و در مقابل ضربه، حریق و انتقال حرارت و صوت مقاومت کافی داشته باشد از اوایل دهه هشتاد به نظر بنده رسید. از این جهت سعی در طراحی و تولید این دیوار کرده و با ساخت آزمایشی چندین نمونه و تکمیل کردن آنها، بالاخره از سال 1395 این پنل به بازار عرضه شد و جهت ثبت اختراع و انجام آزمایشات توسط مرکز تحقیقات مسکن و شهر سازی اقدامات لازم به عمل آمد.

خوشبختانه آزمایشات ضربه و خمش ( نیروی باد و زلزله) و انتقال حرارت و صوت صورت گرفته و نتایج قابل قبولی نیز حاصل گردید.