مبتکر پنل های “RLC”

اینجانب امیرهوشنگ مبنی، فارغ التحصیل سال 1364 دانشگاه علم و صنعت در رشته عمران با سوابق طراحی و اجرای ساختمان های متعدد، با توجه به مشکلات سازه ای و معماری فراوان، سالها در فکر سبک نمودن ساختمان و صنعتی سازی آن بوده ام. با توجه به زلزله خیزی کشورمان سعی در طراحی و ساخت [...]