RLC

Reinforced Light Concrete panel

قطعات سبک بتونی مسلح

امروزه سرعت نصب، کیفیت و استحکام بالا، داشتن استاندارد و اقتصادی بودن یک محصول، از مهمترین موارد مورد توجه ساخت و ساز است .

ما مفتخریم که با استفاده از دانش فنی و سوابق اجرایی در این صنعت  ، با هدف همراهی و سهولت کاری شما ، اقدام به طراحی و تولید دیوار یکپارچه استاندارد و فنی ، مطابق با مقررات ملی ساختمان‌، با نام RLC Panel* نمودیم .

آخرین
پروژه های RLC